DTC Utánpótlás HÍREK

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagság!

 

A Diósdi Torna Club Sportegyesület tagjainak egyharmada 2016. 12. 23. napján rendkívüli közgyűlés összehívását kérte a felügyelő bizottsági tagok összeférhetetlenségének megszüntetése miatt (Alapszabály 11.3) az alábbi napirendi pontokkal:

  • Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása
  • Tisztségviselők visszahívása
  • Új Tisztségviselők megválasztása
  • Az Alapszabály módosítása

A DTC Alapszabályának „8. Rendkívüli közgyűlés” pontjának b) pontja szerint  Rendkívüli közgyűlést kell összehívni ha a tagok egyharmada  az ok és cél megjelölésével kéri.

Az Alapszabály 8.2. pontja  szerint  a rendkívüli közgyűlést az elnökség a kezdeményezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra köteles összehívni. Ha az elnökségi létszám határozatképesség alá csökken, a közgyűlést az elnök hívja össze.

Az Alapszabály 8.3.pontja felhatalmazása alapján, mely szerint a határidők rövidebbek is lehetnek, figyelemmel az összehívás okának sürgősségére, a rendkívüli közgyűlést Elnök hívja össze az előterjesztés támogatása mellett.  

A fentiek alapján meghívom a Diósdi Tortna Club Sportegyesület rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helye: 2049 Diósd, Pacsirta utca 29.

A közgyűlés időpontja: 2017.01.26. csütörtök 18 óra

Napirend:

  • Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása

Előterjesztő: az egyesület elnöke

  • Tisztségviselők visszahívása

Előterjesztő: az egyesület elnöke

  • Új Tisztségviselők megválasztása

Előterjesztő: az egyesület elnöke

  • Az Alapszabály módosítása

Előterjesztő: az egyesület elnöke

Figyelemfelhívás

Az Alapszabály 6.9. ponja alapján a  közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van. Az egyesület tagját szabályos, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) vagy közokiratba foglalt meghatalmazás útján más személy is képviselheti. A meghatalmazást a közgyűlésen a levezető elnök részére át kell adni.

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2017.01.26. 18.-án 18,30 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a  megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

 

Kelt: Diósd, 2016. 12. 23.

 

Tisztelettel:

Hisnyay-Heinzelmann Béla

Elnök