Jogi nyilatkozat

A diosditc.hu látogatója elfogadja az alábbi feltételeket:

– a diosditc.hu weboldalon („weboldal”) található tartalom a DTC Futball Kft. szellemi tulajdona

– a DTC Futball Kft. fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik

– a DTC Futball Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására; terjesztésére; adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére; kereskedelmi forgalomba hozatalára

– a diosditc.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az DTC Futball Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni – még változatlan formában is . a jelen jogi nyilatkozatban foglalt kivételekkel

– a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A DTC Futball Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését

– a weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy:

a) az átvevő nem módosítja az eredeti információt,

b) amennyiben az átvett anyag nem egyezik meg a diosditc.hu-n olvasható cikk egészével (vagyis szerkesztett változat jelenik meg), akkor a cikk végén köteles feltüntetni, hogy a teljes cikk a diosditc.hu-n olvasható,

c) az átvevő a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti (pl. forrás: http://diosditc.hu)

A DTC Futball Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a téves/hibás tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2014. március